Vandaag en morgen

In dit laatste hoofdstuk wil ik eerst enkele reflecties aangeven na het onderzoek dat ik heb gedaan, maar dat altijd ‘in progress’ zal blijven. Tijdens een verblijf van 3 maanden heb ik begin 2019 met heel veel diverse mensen in de Verenigde Staten gesproken, kranten en sociale media gevolgd, archieven en bibliotheken bezocht, meetings, betogingen en actiegroepen aan de Westkust meegemaakt.

Als afsluiter van mijn onderzoek heb ik een achttal mensen geïnterviewd die progressieve activisten waren in the movement van 1960-1970,  bijna allemaal verbonden aan Antioch College, Yellow Springs, Ohio. Vandaag zijn ze wat ouder geworden, tussen 60 en 80 jaar, maar nog altijd geëngageerd. Zij komen straks aan bod. Eerst een algemene verkenning en reflectie.

De Verenigde Staten van Amerika, hoop of wanhoop?

Waarom werd deze president verkozen?

Socialisme, een taboe doorbroken

Show More
  • Facebook Social Icon