ANTIOCH COLLEGE, Yellow Springs, Ohio

Waarom dit hoofdstuk?  Om de situering aan te geven van de protagonisten in dit boek, Michael, James en Jane, die hier, in dit College actief waren in de jaren 1960-1970. In 2019 zullen zij hun commentaren geven op de actuele situatie in USA.

Antioch Hall 2018.jpg.jpg
Jane.jpg

Wat betekent een progressief College in USA? Waar komt het vandaan? Wie zijn de studenten en de professoren? Invloed op het publieke debat en op het activisme in de strijd voor gelijke rechten, tegen de oorlog in Vietnam, etc

Jane

Het is op deze plek dat de auteur in 1968 terechtkomt en tien revolutionaire jaren beleeft, samen met professoren en studenten die ze in dit boek een stem zal geven in het Amerika van vandaag, onder meer Michael, James en Jane. Ze vertelt haar eigen ervaringen en die van anderen in de sociale strijd van toen en nu.

monika-triest.jpg

Het accent zal liggen op drie polen:

. het rode gevaar

. racisme

. feminisme

Monika
In het midden van de negentiende eeuw ontstond een privé College. Dit gebeurde op initiatief van mensen die van oordeel waren dat studenten in het hoger onderwijs zowel praktische ervaring moeten krijgen als degelijke academische vorming. Dit initiatief maakte deel uit van een humanitaire stroming om de mens in zijn totaliteit te bekijken en te vormen. De afgestudeerden van dit College zouden goede leiders zijn voor het land, een blanke hogere klasse.
De bedoeling was leraren te vormen in gratis openbare scholen die de lagere klassen zouden opvoeden tot goede burgers. De stichter ervan was Horace Mann, een staatsman, die onderwijs wilde hervormen tot burger-educatie, verheffing van het volk. Daarvoor moest de onderwijs vrij zijn, niet sectair, universeel gericht en religieus tolerant. Met andere woorden, het hoger onderwijs moest meer zijn dan het overbrengen van pure kennis.

Van bij de aanvang werden vrouwen toegelaten, maar het zou nog enige tijd duren vooraleer zwarte studenten echt toegang kregen.

De basiswaarden van dit College zou het blijven kenmerken en aanzetten tot nieuwe methodieken, onder meer het alternerend werk-studie programma, dat tot vandaag geldig is. Na de tweede wereldoorlog werden hier de eerste experimenten gedaan met acties voor rassenintegratie, milieubewustzijn, gemeenschapsvorming en individuele verantwoordelijkheid.

De toekomstige echtgenote van Martin Luther King, Coretta Scott, en zovele andere prominente politici studeerden hier. In de jaren 1960 kreeg het College nationale bekendheid omwille van zijn avant-garde rol in de beweging voor burgerrechten, Black Power en oppositie tegen de oorlog in Vietnam. Martin Luther zelf was er de spreker bij de afstudeerceremonie in 1965.