99

Victoria Woodhull: https://catalog.hathitrust.org/Record/011636174; Flexner Eleanor en Ellen Fitzpatrick. Century of Struggle. The Woman’s Rights Movement in the United States, Harvard University Press, Cambridge, 1959/1972.

 
 

101

'Underground Railroad' verwijst naar de geheime route die slaven volgden op hun vlucht naar het Noorden. Er waren schuilplaatsen onderweg waar ze zich veilig konden voelen, hoewel het illegaal was te vluchten of slaven te helpen vluchten.

 

102

Paul Robeson zingt ‘Let my people go!’:  https://www.youtube.com/watch?v=w3OjHIhLCDs

 

103

Terborg-Penn Rosalyn. African American Women in the Struggle for the Vote, 1850-1920. Indiana University Press, Bloomington, 1998.

 

104

De sculptuur voor de Suffragetten werd gemaakt door Adelaide Johnson. Het werd door de National Women’s Party geschonken aan het parlement, dat het niet wilde tentoonstellen en 76 jaar lang verborgen hield in een kelder. Opnieuw onthuld in 1997, toen men vaststelde dat een deel van de inscriptie weggehaald was: ‘Men their rights and nothing more, women their rights and nothing less’. Het standbeeld lijkt opzettelijk onvoltooid te zijn, met alle speculaties van dien: misschien verwees de kunstenares naar het feit dat de emancipatiebeweging nog niet ten einde was of zelfs dat ze wachtte op de eerste vrouwelijke president.

 

105

Het Achtiende Amendment bij de Grondwet verbood de verkoop en distributie van ‘intoxicating liquor’. In een staat als Utah, de Mormonenstaat, is dit vandaag nog geldig. Dit betekent dat men wijn en ‘hard liquor’ enkel kan aankopen in ‘liquor stores’ in handen van de staat. Utah is één van de achttien Amerikaanse staten waar men dus beter niet in een supermarkt vraagt naar de afdeling voor wijn en ‘hard liquor’.

 

106

De film ‘Suffragette’: https://www.imdb.com/title/tt3077214/

 

107

Citaten van Alice Paul: 'If the women of the world had not been excluded from world affairs, things today might have been different  …The Woman's Party is made up of women of all races, creeds and nationalities who are united on the one program of working to raise the status of women… There will never be a new world order until women are a part of it’.    

 

108

Mary Walton. A Woman's Crusade: Alice Paul and the Battle for the Ballot. Palgrave Macmillan, London, 2011.

Terrell, Mary Church. ‘A Colored Woman in a White World’, Humanity Books, Amherst, 2005;

https://loa-shared.s3.amazonaws.com/static/pdf/Terrell_What_It_Means.pdf

 

109

Jane en Carol zingen de oude feministische strijdliederen, opgenomen met amateur-apparatuur door auteur in januari 2019. Dit lied wordt ook gezongen door Jane en Carol in de documentaire Union Maids, van Julia Reichert en Jim Klein van 1976.  

 
 

111

Autobiografie van Elizabeth Gurley Flynn: I Speak My Own Piece: Autobiography of “The Rebel Girl”, gepubliceerd in 1955. Ze werkte nauw samen met Big Bill Haywood, medeoprichter van de Industrial Workers of the World, bestuurslid van de Socialist Party of America, syndicale leider verdacht van moord en spionage. Evenals Flynn was hij slachtoffer van The Red Scare in 1917, onder meer om zijn rol in de mijnstaking in Bisbee, Arizona, die leidde tot een massadeportatie en etnische zuivering van meer dan 1000 Mexicaans-Amerikaanse mijnwerkers. Uiteindelijk is Haywood gevlucht naar de Soviet-Unie.

 

112

Social Security Act van 1935: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_Act). Deze wet maakte het mogelijk uitkeringen te bezorgen aan werklozen, ouderen en kinderen, wat later Medicaid en Medicare zou worden.

 

113

Down by the riverside, ook gekend onder de titel Ain't gonna study war no more, gezongen door Pete Seeger: https://www.youtube.com/watch?v=fmky9slLzD4;

https://www.youtube.com/watch?v=bYe-bLaqhhY

 

114

Citaten Jeanette Rankin: https://myhero.com/J_Rankin_nagel_ms_US_2017:

You can no more win a war than you can win an earthquake. If I had my life to live over, I would do it all again, but this time I would be nastier. Men and women are like right and left hands; it doesn't make sense not to use both. We're half the people; we should be half the Congress. (Je kunt niet makkelijker een oorlog winnen dan een aardbeving. As ik mijn leven opnieuw zou beginnen, zou ik het zelfde doen, alleen venijniger. Mannen en vrouwen zijn zoals rechter en linker handen; het heeft geen zin ze niet allebei te gebruiken. Wij zijn de helft van de bevolking, we moeten dus de helft van het parlement zijn.)

I worked for suffrage for years, and got it. I’ve worked for peace for 55 years and haven’t come close.” (Jarenlang heb ik gewerkt voor het stemrecht van vrouwen. Voor vrede heb ik 55 jaar gewerkt en kom zelfs niet in de buurt ervan).  

 

115

Amerikanen in de Spaanse burgeroorlog: https://www.youtube.com/watch?v=BFQZNxzRCuQ ;

https://www.amazon.com/Madrid-1937-Letters-Abraham-Lincoln/dp/0415914086;

https://www.zinnedproject.org/materials/good-fight.

Aan deze laatste documentaire van 1984 werkte radiojournalist Studs Terkel mee. Bijzonder aangrijpend is ook de film over de vrouwen in het Spaanse verzet ‘The Sleeping Voice’ en de documentaire ‘The Silence of Others’. In 2002 kregen de Amerikaanse vrijwilligsters in de Spaanse burgeroorlog eindelijk hun verhaal verteld in een film van Julia Newman, ‘Into the Fire’ met een aantal overlevenden en een aantal acteurs (https://www.imdb.com/title/tt1196180/).

 

116

Woody Guthrie Great Dust Storm Disaster : https://www.youtube.com/watch?v=vvI7BmuUBXU

 

117

Brother, Can You Spare a Dime? (Bing Crosby, 1931 https://www.youtube.com/watch?v=475Zcvb7HRc

118

‘Union Maids’ van Julia Reichert en Jim Klein, New Day Films, 1976; https://www.youtube.com/watch?v=74gvcvXlgnM). In deze documentaire vertellen drie vrouwen (Kate, Stella, Sylvia) hun ervaringen als syndicale activisten tijdens de Grote Depressie. Howard Zinn noemde deze film ‘the best film on labor history I have ever seen’. CITATEN uit deze film:
            Vicky Starr: ‘Mensen, werkende mensen, vakbondsmensen, hebben een enorm potentieel. Ze zijn heel democratisch. Hun radicalisme zit onder de oppervlakte maar komt tevoorschijn en zal er staan! De nieuwe vrouwenbeweging vertrekt vanuit andere ervaringen dan wij, maar ze hebben al heel veel revolutionair werk gedaan. Ik denk niet dat er een fascistische leider is die het hier gaat overnemen.

            Sylvia Woods was een Afro-Amerikaanse activiste in haar bedrijf. Toen de werkgever de vrouwen beschuldigde van teveel absenteïsme en hen dwong om telkens op een formulier een specifieke reden aan te geven voor hun afwezigheid, raadde Sylvia hen aan erop te schrijven ‘moe’. Haar vader had haar gezegd: ‘Sluit aan bij een vakbond, en als er geen is, richt er dan zelf één op.' Wat ze ook deed.

            Kate Hyndman: ‘Ik geloof nog altijd in socialisme, maar ik weet niet of er een Europees land is dat het socialisme kent dat ik wil. Voor mij moet socialisme betekenen: de grootste besluitvorming bij de mensen zelf.' Laat het volk beslissen’.  

 
 

119

Dorothy Healy werd geïnterviewd in de documentaire van Julia Reichert ‘Seeing Red – in America’ van 1983 over de communistische partij in de Verenigde Staten, samen met vele anderen, zoals Ben en Jeanette Gray, die in het hoofdstuk ‘The Red Scare' aan bod kwamen; ‘Dorothy Healey, an American Red’ https://www.youtube.com/watch?v=Jsw-mfVKgwY