71

Boyer Richard O. & Herbert M. Morais, Labor’s Untold Story. The adventure story of the battles, betrayals and victories of American men and women. United Electrical Workers, New York, 1955).

 
 

73

De documentairemaker Michael Moore, geboren in Flint, illustreerde de grootschalige ellende, corruptie en loodvergiftiging in zijn film ‘Fahrenheit 11/9’ (2018).

 
 

75

Terkel, Studs. https://www.nrc.nl/nieuws/2004/07/03/als-bush-wint-geef-ik-het-op-7692903-a338255. Terkel, Studs. Race: How Blacks and Whites Think and Feel About the American Obsession, The New Press, 1992; Hard Times: An Oral History of the Great Depression, The New Press, 1970; The Good War, The New Press, 1984; Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do. Pantheon, Random House, New York, 1974; American Dreams, Lost and Found, Ballantine Books,1980.

 

76

Inkomens Zwarten en Latino’s: http://www.pewhispanic.org/2017/09/18/facts-on-u-s-latinos. Ter vergelijking: Zwarten, die 15 percent uitmaken van de bevolking hadden een mediaan inkomen in 1970 van 59 percent van blanken; in 2016 was dit 65%. Terwijl Afro-Amerikanen in de periode enige winst maakten in inkomen, was bij Latino’s het omgekeerde het geval.

 
 
 

79

Los Siete de la Raza: in 1969 kwamen zeven Latino’s in aanvaring met politie-in-burger toen ze in het Mission District van San Francisco een TV-toestel in een huis aan het brengen waren. Tijdens die aanvaring vond één van de politiemensen de dood. De Zeven werden aangeklaagd wegens moord, maar na hun proces werden ze vrijgesproken. Het was maar al te duidelijk dat ze onschuldig waren. De Zeven werden gesteund door een Defense Committee dat aantoonde hoeveel gelijkenissen er waren tussen de Chicago Seven van de Black Panthers en de Latino Seven, wat aanzette tot meerdere samenwerking tussen de twee groepen.

 

80

De staking van de Latina vrouwen in Watsonville, CA. Fragment uit de documentaire https://www.youtube.com/watch?v=jIHEtjXnzQY;   Shapiro Peter. Song of the Stubborn One Thousand. The Watsonville Canning Strike, 1985-87. Haymarket Books, Chicago, 2016).

 

81

The Black National Anthem (1900)  https://blackpast.org/special/black-national-anthem. Words: James Weldon Johnson; Music: John Rosamond Johnson.

 

82

Sheila Pree Bright #1960NOW. Photographs of Civil Rights Activists and Black Lives Matter Protests. Chronicle Books, San Francisco, 2018. https://www.project1960.com.  In dit prachtige fotoboek valt op dat er inderdaad veel vrouwen actief waren en zijn in de beweging Black Lives Matter; Keeanga-Yamahtta Taylor. From #BlackLivesMatter to Black Liberation. Haymarket Books, Chicago, 2016.

 

83

De opstand in Watts, LA: zie eerder in dit hoofdstuk.

84

Reportage van Björn Soenens “Oh, Baltimore!” (2018)

 

85

Aantal verkozenen tijdens de Midterm verkiezingen van November 2018: het Congres bestaat uit het Huis van Afgevaardigden met 435 leden en de senaat met 100 leden. In het Huis van Afgevaardigden behaalden mensen van kleur 25 procent; in de senaat 9 procent. Een aanzienlijke stijging sinds het jaar 1945 toen ze slechts 1 procent in het parlement uitmaakten. In de Kamer en Senaat behaalden vrouwen in 2018 één vierde van de zetels, terwijl dit  in 1945 nauwelijks 2 procent bedroeg. 

 
 

86

Het was op deze plek dat eind juli een witte man 22 burgers neerschoot en evenveel gewonden nadat hij een racistisch manifest had geschreven op de sociale media. In dat zelfde weekend vielen bij een andere massamoord negen doden en 27 gewonden in Dayton, Ohio.

 

87

Samenvatting van de  ‘Green New Deal’ van Alexandria Ocasio-Cortez:  https://www.thebalance.com/green-new-deal-4582071

 

88

Klimaatakkoord van Parijs: in 2015 ondertekenden 174 landen in het kader van de Verenigde Naties een akkoord over hun doestellingen ter bestrijding van de opwarming van de aarde. Intussen werd dit akkoord enkele keren bijgestuurd en is, sinds president Trump, de VS er uitgestapt.

 

89

Diné College is een college in de staat Arizona, opgericht met Navajo fondsen, waar Navajo jongeren bachelor graden kunnen verwerven, maar tegelijk ook hun eigen taal, tradities en geschiedenis opnieuw leren kennen.

90

American Indian Movement (AIM): werd gesticht in 1968, in Minneapolis, als onderdeel van de burgerrechtenbeweging met als voortrekkers Dennis Banks, Clyde Bellecourt, Eddie Benton Banai, George Mitchell, Russell Means. In 1972 kregen ze internationale belangstelling omdat ze de kantoren van de Bureau of Indian Affairs een tijd lang bezet hielden. Op die manier wilden ze protesteren tegen de lakse houding van hun vertegenwoordigers in Washington om hun afgesloten verdragen met de overheid te laten respecteren. Sindsdien werden meerdere organisaties door Natives opgericht binnen de overkoepelende Native American Movement. 

 

91

Estes, Nick. Our history is the future. Standing Rock Versus the Dakota Access Pipeline, and the Long Tradition of Indigenous Resistance. Verso Books, 2019; Dunbar-Ortiz, Roxanne.  An Indigenous Peoples' History of the United States.  Beacon Press, 2015.  

 
 
 

92

Jarenlang waren er betwistingen tussen de Amerikaanse regering en Indiaanse stamhoofden over de schendingen van de afgesloten verdragen door die regering. Deze wilde immers vrije loop hebben in haar uitbreiding naar het Westen voor installatie van infrastructuur, zoals spoorwegen, en het aantrekken van mijnontginningen en industrie. Tijdens de jaren 1870 werd er in dat gebied ook goud gevonden, zodat de spanningen nog toenamen. Eind december 1890 kwam het dan tot een echte slachtpartij toen het Amerikaanse leger het gebied volledig omsingelde en massaal geschoten werd bij het zoveelste verzet van de inwoners. De balans van deze veldslag, die 'Wounded Knee Massacre' wordt genoemd: bijna de volledige Indiaanse gemeenschap – 150 à 300 mensen – plus een 30-tal soldaten verloren het leven. Deze fatale veldslag dreigde zich te herhalen toen honderd jaar later, in 1973, de Oglala Lakota Indianen de stad Wounded Knee terug in handen wilden nemen en de corruptie van omgekochte Indianenafgevaardigden wilden aanklagen. Ze kregen solidariteitsbetuigingen van vele activisten vanuit het hele land, die eindelijk beseften in welke mate er een genocide op de Native Americans in de loop van de jaren was gepleegd. Dit 'Wounded Knee incident', zoals het werd genoemd, eindigde met een aanslag door het leger, en een bezetting door Indianen en activisten. Deze uitputtingsslag duurde enkele maanden en zou deze plek volledig vernietigen. Het zou nog tot de jaren 1990 duren vooraleer deze plek opnieuw kon bewoond werden.  

 

93

PBS (Public Broadcasting Service, openbare zender) maakte een video over LaDonna Harris: https://www.visionmakermedia.org/films/indian-101  

94

Generaals vereerd als helden: dit hebben we ook zelf kunnen ervaren op onze reizen doorheen de canyons van het Zuidwesten, waar veel slagpartijen gebeurden. Bij terugkeer naar België stelden we vast dat de stad Dendermonde een levensgroot standbeeld heeft van jezuïetenpater De Smet, die in de negentiende eeuw naar Amerika ging om de Sioux ‘barbaren’ te bekeren tot een beschaafde religie, zoals op het beeld staat. In Saint-Louis, Miss. heeft de universiteit het beeld weggehaald omdat racisme en kolonialisme niet overkomen met hun waarden. In Dendermonde laat men het beeld staan en raakte pater De Smet zelfs genomineerd als grootste Belg.

95

Voting Rights Act van 1965, ondertekend door president Johnson, schafte alle legale hinderpalen af die Afro-Amerikanen verhinderden in de uitoefening van hun stemrecht.