121

Cesar Chavez (1927-1993) was de leider van de vakbond der landarbeiders, de United Farm Workers, en daarnaast ook burgerrechtenactivist en veganist.

124

Shapiro Peter. Song of the Stubborn One Thousand. The Watsonville Cannery Strike, 1985-87. Haymarket Books, Chicago, Ill., 2016.

125

Sanger, Margaret. The Woman and the New Race. Blue Ribbon Books, New York, 1920.

130

Taylor, Keeanga-Yamahtta. From #BlackLivesMatter to Black Liberation. Haymarket Books, Chicago, Ill., 2016, p.114-115.

131

Honey, Maureen. Creating Rosie the Riveter: Class, Gender and Propaganda in World War II. University of Massuchussetts Press, Amherst, 1985.

132

Latina vrouwen in de Tweede Wereldoorlog: https://www.womensmemorial.org/hispanic-servicewomen

133

Glora Steinem en RBG bij een lezing in 2015 voor de New York City Bar:

https://www.youtube.com/watch?v=EasKrQwJ5-o

134

Affirmative Action: rond 1970 ingevoerd als mogelijke beleidsplannen voor onderwijs- en arbeidsorganisaties, om de achterstand van gediscrimineerde bevolkingsgroepen uit het verleden te compenseren. Al vrijwel meteen werden deze maatregelen betwist tot en met het Hooggerechtshof, waar het eerst aanvaard werd en daarna ongrondwettelijk verklaard.