48

G.I.Bill: de G.I.Bill van 1944 of de Servicemen's Readjustment Act voorzag in de integratie, loon, huisvesting, gezondheidszorg, opleiding voor alle Amerikaanse veteranen die terugkeerden naar de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. Ze kregen ook gedurende een jaar een werkloosheidsuitkering en konden voordelige leningen aangaan om huizen te kopen of om een zaak te beginnen. De toepassing van de wet liet vaak veel te wensen over. 

 

49

James over veelbelovende studenten: als eerste noemde hij Coretta Scott, die tijdens haar leven met Martin Luther King en na zijn dood heel geëngageerd bleef in de sociale strijd. En dan is er natuurlijk Eleanor Holmes Norton, één van de belangrijkste parlementaire vrouwen in dit land. Jill Duson, de eerste zwarte burgemeester van Portland, Maine. Leon Higginbotham, rechter in de United States Court of Appeals, en LaShann Moutique De Arcy Hall, the United States District Court for the Eastern District of New York, een heel invloedrijk politiek district.

 
 

51

Het echte verhaal over Rosa Parks: Danielle L. McGuire. At the Dark End of the Street. Black Women, Rape, and Resistance – A New History of the Civil Rights Movement from Rosa Parks to the Rise of Black Power. Vintage, 2010.

 

52

SNCC was een organisatie van Afro-Amerikanen en blanken samen in de strijd tegen racisme, discriminatie en de terreur van de KuKluxKlan. Ella Baker en SNCC: https://www.youtube.com/watch?v=xRcF8VkiCo8

 

53

Rustin, Bayard. I Must Resist: Bayard Rustin's Life in Letters. City Lights Publishers, 2012. Rustin (1912-1987) zette zich in voor desegregatie, tegen het kapitalisme, voor geïntegreerde vakbonden en homo-rechten. Vanwege zijn seksuele voorkeur kreeg hij veel weerstand en zag hij zich verplicht meer op de achtergrond te blijven dan Martin Luther King. Rustin was een belangrijke steun voor King toen deze in de jaren 1950 zijn strategie voor geweldloos verzet ontwikkelde en de verbanden wilde aantonen tussen racisme en oorlog. Rustin zou ook een belangrijke bijdrage leveren tot het ontstaan van de Southern Christian Leadership Conference (SCLC) in 1960 die de hele burgerrechtenbeweging tot bloei zou brengen en de eerste massale betoging ‘For Jobs and Freedom’ in Washington zou organiseren in 1963.

 

54

De vele marsen tussen Selma en Montgomery, Alabama kregen vernieuwde aandacht dankzij de film Selma over Martin Luther King (2014).

 
 

56

Reverend Jesse Jackson: Na King’s dood in 1968 zal zijn naaste medewerker, Reverend Jesse Jackson, zijn rol overnemen. Nog jarenlang zal hij een prominente rol spelen in de burgerrechtenbeweging. Onder president Trump zal hij het klimaat van angst en haat tegen zwarten, Latino’s en LBGT+ aanwijzen als oorzaken voor geweld en moord. Hij wordt daarin gesteund, onder meer door het zwarte parlementslid Maxine Waters die al meteen na het aantreden van de nieuwe president opriep om zijn ‘impeachment’ op te starten:  ‘Hij beweert dat hij mensen samenbrengt, maar vergis je niet, hij is gevaarlijk, zonder principes, zaait verdeeldheid en is een onbeschaamde racist.’ Op die uitspraak gaf de president als wederwoord: ‘Zij is een individu met een laag IQ’  https://en.wikipedia.org/wiki/Maxine_Waters#Rodney_King_verdict_and_Los_Angeles_riots

 
 

58

Gerrymandering: de praktijk van het manipuleren van grenzen van kiesdistricten zodat bepaalde politieke partijen er kunnen bij winnen. Absentee ballots: Amerikaanse burgers(zoals het leger) die in het buitenland wonen of om een andere reden niet in staat zijn op de verkiezingsdag te gaan stemmen, kunnen op voorhand schriftelijk of per email hun stem uitbrengen. In 2018, bij de Midterm verkiezingen heeft de electorale toezichtscommissie kunnen bewijzen dat er fraude werd gepleegd door het laten verdwijnen van dergelijke stembrieven, vooral van Afro-Amerikanen, Latino’s  en Native Americans in de regio. Door dit feit moeten sommige verkiezingen opnieuw worden gedaan, onder meer in de staat North Carolina, maar hier was wel een uitgebreide gerechtelijke procedure voor nodig. In de eerste ronde hadden de Republikeinen nipt gewonnen. Met de herverkiezingen is dit niet meer zeker. Aan dit feit wordt heel veel ruchtbaarheid gegeven in de alternatieve media.  

 

60

Davis, Angela. Women, Race and Class, Random House, 1981. Intersectionalisme is een methode waarbij diverse factoren van ras-, sekse- en klassendiscriminatie in hun onderling verband bestudeerd worden. In het Nederlands ook kruispuntdenken genoemd.

 
 
 

62

Angela Davis. Autobiographie. Franse vertaling, ed. Aden, Brussel, 2013. Er is ook een DVD gemaakt over Angela Davis en haar strijd voor alle politieke gevangenen.

 
 

64

De Marxistische analyse van de samenleving is de wetenschappelijke methode die uitgaat van de tegenstellingen in het kapitalisme, een klassenmaatschappij bij uitstek. De klasse die instaat voor de productie van de goederen en er de meerwaarde van creëert is de arbeidersklasse; de klasse die zich die meerwaarde toeëigent is de bezittende klasse, de klasse van het kapitaal. De culturele bovenbouw zorgt ervoor dat deze tegenstellingen verhuld en gelegitimeerd worden. De reproductie van die ongelijkheid weerspiegelt zich in de gezinsverhoudingen. Het kapitalisme zal zich verder ontwikkelen tot imperialisme. Uiteindelijk zal de arbeidersklasse het kapitalisme moeten vernietigen om te komen tot een socialistische samenleving gebaseerd, niet op winst en uitbuiting, maar op gelijkheid. De Marxistische methode werd ontwikkeld door Karl Marx, Friedrich Engels en Rosa Luxemburg. In de loop van de jaren is deze methode aangevuld, bijgestuurd en samengevat door meerdere auteurs, zoals, recent, onder meer, door de Amerikaanse academicus  Noam Chomsky, ‘Requiem for the American Dream. The Ten Principles of Concentration of Wealth & Power. Seven Stories Press, 2017. Ook in Europa mengen vooraanstaande intellectuelen zich vandaag in het debat, onder meer de Franse Alain Badiou, wiens boodschap aan de jeugd van Occupy Wallstreet of Nuit Debout is: ‘schrijf een hedendaags communistisch manifest en ga dit nieuwe communisme in al die nieuwe oppositiebewegingen verdedigen’ In: Het ware Leven Of Waarom de jeugd gecorrumpeerd moet worden. Uitg. Polis, Antwerpen, 2019.

 
 

66

Crenshaw, Kimberlé. On Intersectionality: Essential Writings, 2017.

 

68

Standaardwerken voor de arbeidersstrijd: Philip Foner. History of the labor movement in the United States, New York, International Publishers Company, 1947 en  zijn Organized Labor and the Black Worker’, 1947-1994, Haymarket Books, 1974, later herzien als Organized Labor and the Black Worker’1619-1981. In 1980 zou zijn Women and the American Labor Movement, N.Y.Free Press, 1980, verschijnen. Als basiswerk kon alvast een ouder werk dienen: Herbert O. Boyer en Herbert M.Morais, Labor’s Untold Story. The adventure story of the battles, betrayals and victories of American men and women. United Electrical Workers, N.Y.1955.

 
 
 

70

Peterson Joyce Shaw. Black Automobile Workers in Detroit 1910-1930. In: Journal of Negro History vol 64, nr 3, summer 1979, University of Chicago. https://www.jstor.org/stable/2717031?seq=1#page_scan_tab_contents